Dergi Yönetim Sistemi

Akademik dergiler için uluslararası standartlarda açık kaynak olarak yayımlanan Open Journal Systems tabanında dergi sisteminiz kurulur ve yapılandırılır. Kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda arayüz ve yazılımsal özelleştirmeleri sağlanır. Dergi yönetim ve makale üretim süreçlerine ilişkin eğitim ve danışmanlık verilir.

Mizanpaj ve Dizgi

Akademik çalışmaların şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar, tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzenini gerektirir. Makalelerinizin ve bilimsel çalışmalarınızın sayfa düzeni bu nitelikler doğrultusunda hazırlanır.

Kaynakça Düzenleme, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Yayın etiği gereği akademik çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görülmektedir.

Akademik çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü tarafımızdan aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

  • Kaynakça APA, MLA, Chicago ve Vancouver gibi Kaynak Gösterme Kuralları çerçevesinde tercih edilen sürüme uygun usul ve esaslara göre düzenlenir.
  • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.
  • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar raporlaştırılır, hatalı olanlar düzeltilir.

İndeks (Dizin) Danışmanlığı

Akademik dergiler için indeks (dizin) danışmanlığı hizmeti profesyonel olarak sağlanmaktadır. Dizin danışmanlığı iki farklı hizmet kapsamı olarak sunulmaktadır;

  • Derginizin yer aldığı bibliyografik dizinlerdeki durum raporlaması yapılır ve öneriler sunulur.
  • Derginizin yer aldığı tam metin veritabanlarına ve bibliyografik dizinlere yayımlanan sayılarınızın zamanında ve eksiksiz girilmesi sağlanır.

İntihal Denetimi

Akademik yayınlarda bütünlüğü korumak ve yayın etiği gereği akademik çalışmaların intihal denetiminden geçirilmesi yayın kalitesini artırmaktadır. Makale, tez, bildiri, görüş yazısı, olgu sunumu, derleme vb. akademik çalışmaları intihal denetiminden geçirerek editörler için raporlanır.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her akademik çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan metin eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve editörler için raporlaştırılır. Raporda eşleşmelerde ki hatalar detaylı açıklanır, eşleşmenin orijinal kaynakları verilir ve yapılması gereken düzeltme açıklanır.