referanslar

Kalite ve değer kattıklarımız

Profesyonel, güvenilir ve çağdaş bir anlayışla sunduğumuz akademik yayıncılık hizmetlerimiz ile birçok bilim alanından dergiye ve yayıncıya değer katıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Milli Pediatri Derneği

The Turkish Journal of Pediatrics

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Patoloji Dernekleri Federasyonu

Türk Patoloji Dergisi

İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Türk Eğitim Derneği

Eğitim ve Bilim

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Hacettepe Üniversitesi

Acta Medica

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (JAREN)

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Yönetici Hemşireler Derneği

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Aydın Pediatri Derneği

Trends in Pediatrics

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Northwestern Medical Journal

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Türkiye Diyetisyenler Derneği

Beslenme ve Diyet Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
DOI
DOI
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi

Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Türk Nöroşirürji Derneği

Turkish Neurosurgery

İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Medical Network

Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
Mizanpaj ve Dizgi
Mizanpaj ve Dizgi
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Bilgi Dünyası

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Çocuk Vakfı

Çocuk ve Medeniyet Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Tıp Dergisi

İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Yayıncı

Buluş Tasarım

İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Yayıncı

Logos Yayıncılık

Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
Kaynakça Düzenleme ve Atıf Kontrolü
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
Türk Nefroloji Derneği

Turkish Journal of Nephrology

İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İntihal Kontrolü
İntihal Kontrolü
Koç Üniversitesi VEKAM

Ankara Araştırmaları Dergisi

İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
Şahıs Yayıncı

Tehlikedeki Diller Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
DOI
DOI
Hacettepe Üniversitesi

Eurasian Journal of Applied Linguistics

Dergi Yönetim Sistemi
Dergi Yönetim Sistemi
İndeks (Dizin) Danışmanlığı
İndeks (Dizin) Danışmanlığı