Gizlilik Politikası

Son güncellenme tarihi: 21 Ocak 2021

Akdema Bilişim Yayıncılık ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Akdema) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Akdema Gizlilik Politikası görseli

1. Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, akdema.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Akdema.com ile paylaştığınız verilerin paylaşılabileceği kişi ve kurumlar; faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “Akdema Çerez Politikası”nda olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

4. Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

5. KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

akdema.com, KVKK’nin yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.

6. Kişisel verilerinizin aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

7. Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Akdema, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nin 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

8. Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nin 4. maddesi uyarınca Akdemanın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Akdemanın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için web sitesindeki formlarda doğru ve güncel verilerin paylaşılması gerekmektedir.

9. 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11. maddesi 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir.

Kişisel Veri Sahibi, Akdemaya (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahiptir.

10. İletişim ve başvuru yöntemi

Akdema tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini [email protected] e-posta adresine yöneltebilirler.

Akdema’ya iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Akdema, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, akdema.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, yararınıza olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Akdemaya başvuruda bulunacağınızı KVKK’de büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Bu politika en son 21 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.