intihal kontrolü

Özgünlük ve yayın kalitesi için intihal kontrolü

Derginizin güvenirliğine ve özgünlüğüne katkı sağlayacak benzerlik raporlarına yönelik analizleri kapsayan intihal kontrol hizmetimizi inceleyin.

Teklif Al
Akdema Hizmetler İntihal Kontrolü Görseli

İntihal kontrolü nedir?

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır. Kavramın Türkçe karşılığı aşırma olmasına karşın günümüzde yaygın kullanımı intihal şeklindedir. İntihal kontrolü bir eserin başka eserlerle olan benzerliklerinin, doğru kaynaklara kaynak gösterilip gösterilmediğinin uzman kişilerce incelenmesi sürecidir.

İntihal kontrol programları nelerdir?

İntihal kontrol sürecinde çeşitli programlar kullanılmaktadır. Bu programlar eseri; makale, tez ve kitap veri tabanlarındaki, açık arşivlerdeki, ödev sitelerindeki kaynaklarla ve arama motorları tarafından erişilen birçok web sitesi ile karşılaştırarak bir benzerlik raporu üretmektedir.

Günümüzde benzerlik kontrolü sağlayan bir çok program bulunmaktadır (iThenticate, Turnitin, intihal.net vb.). Benzerlik raporlarının performansı, programın veri tabanında bulunan içerik havuzunun büyüklüğü ile sınırlıdır. Aynı şirkete ait iThenticate ve Turnitin, günümüzde en büyük veri havuzuna sahip intihal kontrol programlarıdır.

İntihal kontrolü nedir?

İntihal kontrolü neden önemlidir?

Akademik yayınlarda sunulan içeriğin benzersizliği, yayının oluşturulmasında doğru kaynakların kurallara uygun bir şekilde kullanımı önemli bir kalite ölçütüdür. Günümüzde intihal bilinçli yada bilinçsiz olarak yapılabilmektedir. İntihal kontrolü söz konusu durumların en aza indirilmesine aracılık eder.

Ayrıca İntihal kontrolü;

  • Olası hak ihlallerinin önüne geçilmesini,
  • Yayının özgünlüğünü, doğrulanabilirliğini ve güvenirliğini,
  • Kurallara uygun olmayan kaynak kullanımlarını tespit edilmesini,
  • Editoryal açıdan doğru kararların alınmasını sağlar.
İntihal kontrolü neden önemlidir?

Nasıl yapıyoruz?

Akademinin birçok alanında yayınlar benzerlik oranına bağlı değerlendirilmektedir. Benzerlik oranına bağlı olarak yapılan değerlendirmeler çoğunlukla yanlış kararların alınmasına neden olabilmektedir. Yayının bulunduğu alan, tür ve içerik çerçevesinde farklılıklar gösteren bu oran baz alınarak yapılan değerlendirmeler çoğu durumda hatalıdır.

Akdema, Crossref tarafından sunulan Similarity Check üyeliği kapsamında Ithenticate programı ile makalelerinizin benzerlik raporlarını oluşturmakta ve yayın kurulu için inceleyerek benzerlik durumlarına ilişkin değerlendirme sunmaktadır.

Nasıl yapıyoruz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Derginizin güvenirliğine ve özgünlüğüne katkı sağlayacak benzerlik raporlarına yönelik analizleri kapsayan intihal kontrol hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim