Ankara Araştırmaları Dergisi
Astım Allerji İmmünoloji Dergisi
Acta Medica formerly Hacettepe Medical Journal
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Akdeniz Tıp Dergisi
Bilgi Dünyası
Beslenme ve Diyet Dergisi
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
Buluş Tasarım
Çocuk Cerrahisi Dergisi
Çocuk ve Medeniyet Dergisi
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi
JAREN - Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi
Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
Logos Tıp Yayıncılığı
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
Medical Network
Türk Nefroloji Derneği
Türk Neonatoloji Derneği
Turkish Neurosurgery
Okmeydanı Tıp Dergisi
Türk Patoloji Dergisi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
TED - Eğitim ve Bİlim
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
Vekam